vị trí của bạn Home tin tuc bong da viet nam

tâm an đầu tư

Quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao【tâm an đầu tư】:Quan tâm đầu tư xây dựng các

tâm an đầu tư

Quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao

tâm an đầu tưQuan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao

Nhằm thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở” phát triển, những năm qua, TP Sầm Sơn đã quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao (TCVHTT). Đến nay, hệ thống TCVHTT từ thành phố đến cơ sở cơ bản đã được đầu tư đồng bộ, phát huy công năng, hiệu quả sử dụng, đáp ứng nhu cầu cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và sinh hoạt cộng đồng của các tầng lớp Nhân dân.

Nhà văn hóa thôn Minh Thiện (xã Quảng Minh).

Trên cơ sở Quyết định số 2525/QĐ-UBND ngày 17-7-2017 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chung TP Sầm Sơn đến năm 2040, UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan và địa phương thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch hệ thống TCVHTT từ thành phố đến cơ sở. Trong đó, việc quy hoạch đất xây dựng, phát triển hệ thống TCVHTT phải phù hợp với phát triển kinh tế – xã hội địa phương và xây dựng nông thôn mới (NTM). Do vậy, đã có 100% xã xây dựng NTM hoàn thành việc quy hoạch TCVHTT gắn với quy hoạch NTM. Việc quy hoạch, đầu tư xây dựng các TCVHTT của các xã, phường cơ bản bảo đảm chất lượng, phù hợp với điều kiện địa phương, đặc biệt là quỹ đất cho đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng TCVHTT. Cùng với đó, UBND thành phố còn chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quy hoạch, đầu tư xây dựng các TCVHTT, nhằm phát huy tốt vai trò giám sát của các đoàn thể chính trị – xã hội và Nhân dân trong quá trình đầu tư xây dựng các TCVHTT cơ sở… Trong đó, từ năm 2015 đến nay thành phố đã tiến hành 9 cuộc kiểm tra, khảo sát địa điểm xây dựng nhà văn hóa (NVH) các thôn, khu phố, nhằm xác định vị trí xây dựng và diện tích của các NVH xây dựng trên địa bàn; khảo sát 11 cuộc đánh giá thực trạng và nhu cầu xây dựng, cải tạo NVH thôn, khu phố tại các xã, phường; đồng thời phối hợp với Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động trong TCVHTT, nhất là hoạt động của các doanh nghiệp trong kinh doanh dịch vụ văn hóa. Kết quả kiểm tra, khảo sát cho thấy việc sử dụng đất xây dựng TCVHTT từ thành phố đến xã, phường được thực hiện đúng theo quy hoạch, đúng mục đích.

Cùng với công tác quy hoạch, thanh tra, kiểm tra, việc đầu tư xây dựng các TCVHTT, trang thiết bị phục vụ các hoạt động văn hóa, TDTT của các tầng lớp Nhân dân luôn được thành phố và các địa phương quan tâm. Hàng năm, thành phố đã bố trí ngân sách xây dựng các TCVHTT trọng điểm, nhất là các xã về đích NTM và các thôn, khu phố sau khi sáp nhập, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hội họp của Nhân dân. Theo đó, thành phố hỗ trợ từ nguồn ngân sách với mức 700 triệu đồng/1 NVH xây mới; 150 triệu đồng/1 NVH sửa chữa; đồng thời hỗ trợ một phần kinh phí cho các xã, phường tổ chức các hoạt động văn hóa, TDTT với mức 8 triệu đồng/năm/xã, phường… Từ năm 2015-2020, thành phố đã đầu tư xây dựng mới được 41 NVH khu phố, thôn; 3 trung tâm văn hóa cấp xã (Trung tâm văn hóa phường Quảng Châu, xã Quảng Hùng và xã Quảng Minh), với tổng kinh phí trên 17 tỷ đồng. Ngoài việc đầu tư, hỗ trợ của thành phố, các địa phương cũng đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa (XHH) các hoạt động TDTT nhằm huy động sự đóng góp, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân và doanh nghiệp trong việc xây dựng hệ thống TCVHTT cơ sở. Từ năm 2015-2020 toàn thành phố đã huy động được trên 3 tỷ đồng XHH và đã có hơn 100 cơ sở luyện tập TDTT được xây mới, cải tạo, nâng cấp từ nguồn XHH. Cũng trong giai đoạn này, toàn thành phố đã thu được gần 4 tỷ đồng XHH cho việc tổ chức các giải thể thao từ thành phố đến cơ sở.

Theo đánh giá của UBND TP Sầm Sơn, với việc quan tâm đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng hiệu quả các TCVHTT cơ sở đã từng bước đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động văn hóa, TDTT của các tầng lớp Nhân dân, thúc đẩy phong trào TDTT ngày càng phát triển. Đến nay, 3 xã có trung tâm văn hóa, trung tâm thể thao đạt chuẩn; trên 80 sân bóng chuyền, cầu lông, bóng đá mini, tennis…; 83/86 thôn, khu phố có NVH. Hàng năm, số người dân tham gia các hoạt động văn hóa, TDTT tại các TCVHTT đạt trên 80%… góp phần nâng tỷ lệ gia đình thể thao đạt 56%, người tập luyện TDTT thường xuyên đạt 48%; 80/86 thôn, khu phố và 63/87 cơ quan, trường học được công nhận đơn vị văn hóa; 85% gia đình được công nhận gia đình văn hóa.

tâm an đầu tư

tâm an đầu tư

Nhằm thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở” phát triển, những năm qua, TP Sầm Sơn đã quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao (TCVHTT). Đến nay, hệ thống TCVHTT từ thành phố đến cơ sở cơ bản đã được đầu tư đồng bộ, phát huy công năng, hiệu quả sử dụng, đáp ứng nhu cầu cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và sinh hoạt cộng đồng của các tầng lớp Nhân dân.

Bài viết này đến từ mạng,Không đại diện cho vị trí của kết quả xổ số mb,Vui lòng ghi rõ nguồn:https://www.autotools-shop.com/449/tam-an-dau-tu/