Danh sách khởi đầu tiếng Tây Ban Nha được phát hành: Wu Lei là viết tắt của Borha War Old chủ sở hữu chính Asianbookie Livescore 3

Danh sách bắt đầu tiếng Tây Ban Nha được phát hành: Wu Lei là viết tắt của chủ sở hữu cũ của Borha [Asianbookie Livescore 3]: Báo cáo thể thao vào ngày 26 tháng 6: lúc 4:00 ngày 26 tháng 6, Royal Betis đã thi đấu với phương Tây tại nhà