PhủiQuảngNinh&Giấcmơnghĩlớn,làmlớnPhủiQuảngNinh&Giấcmơnghĩlớn,làmlớn

Được mệnh danh là Việt Nam thu nhỏ, Quảng Ninh là có đầy đủ tiềm lực để trở thành một trong những đầu tầu về kinh tế của cả nước. Và ở một địa phương đa dạng về văn hóa, sôi động về kinh tế, giao lưu hội nhập, bóng đá phủi, bóng đá phong trào tại đây đang định hình giấc mơ nghĩ lớn, làm lớn.