chó nhe răng

chó nhe răng

Một ngày ở Trường Nuôi dạy chó nghiệp vụ【chó nhe răng】:Một ngày mới đã bắt đầu như vậy trên sân huấn