Vòng6Lượt2GiảiBóngĐáVănCôngHàNội-CúpConCông2017ĐànPhímthắngđậm,TổKènômhậndướiđáybảng

Vòng 6 Lượt 2 Giải Bóng Đá Văn Công Hà Nội – Cúp Con Công 2017 chứng kiến chiến thắng đậm đà của Đàn Phím trước đối thủ dưới cơ: Tổ Kèn.