PhátđộngGiảiBóngđáDoanhnhântrẻtoànquốclầnthứI

Ngày 11/7/2017, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ Phát động Giải Bóng đá Doanh nhân trẻ toàn quốc lần thứ I – năm 2017 tranh cúp Sacombank.