Các giáo lý tiếng Đức muốn thay đổi hoàn toàn Manchester United!Nó sẽ kiểm tra thử nghiệm ma quỷ của Ronaldo Ronaldo Jasabola

Giáo lý tiếng Đức muốn thay đổi hoàn toàn Manchester United!Bài kiểm tra ma quỷ của Ronaldo sẽ kiểm tra [Jasabola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 28 tháng 11: “Daily Mirror” báo cáo rằng huấn luyện viên mới sắp tới của Manchester United Langnick sẽ kiểm tra Cristiano Ronaldo, và để xác nhận liệu Cristiano Ronaldo có thể tiếp tục gây áp lực lênphản đối.”