Paolo Rossi, “kẻ hành quyết” làm thay đổi tiến trình bóng đá

Paolo Rossi, “kẻ hành quyết” làm thay đổi tiến trình bóng đá

Paolo Rossi, huyền thoại của bóng đá thế giới. (Ảnh: STV)Mãi mãi, người hâm mộ bóng đá không bao giờ