SLNA làm đơn khiếu nại trọng tài sau trận thua CLB Hà Nội

SLNA làm đơn khiếu nại trọng tài sau trận thua CLB Hà Nội

“Chúng tôi sẽ làm đơn khiếu nại tổ trọng tài trận này về 2 tình huống. Thứ nhất, Michael Olaha thực