GiảibóngđáphongtràoNghệTĩnhOpen2017sắpkhởitranh

Vào ngày 12/3 tới, giải bóng đá phong trào Nghệ Tĩnh Open 2017 sẽ khởi tranh. Đây là giải đấu phong trào truyền thống, được tổ chức rất quy củ và hấp dẫn trong thời gian qua.