ở pháp

ở pháp

Quang Hải được cấp visa lao động ở Pháp, chuẩn bị sang đá Ligue 2【ở pháp】:Quang Hải (19) trong màu á