Nhâm Mạnh Dũng: ‘Đây là bàn thắng quan trọng nhất sự nghiệp của tôi’

Nhâm Mạnh Dũng: ‘Đây là bàn thắng quan trọng nhất sự nghiệp của tôi’

“Tôi không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình khi ghi bàn. Đây là bàn thắng quý giá nhất sự nghiệp của