(SEA Games) Hủy diệt U23 Singapore, U23 Thái Lan khẳng định sức mạnh

(SEA Games) Hủy diệt U23 Singapore, U23 Thái Lan khẳng định sức mạnh

Để nuôi hy vọng đi tiếp, U23 Thái Lan bắt buộc phải thắng U23 Singapore. Đây được xem là mục tiêu vừ