thi đấu karate

Thanh Hóa thi đấu thành công tại Giải Vô địch Karate Miền Trung – Tây Nguyên 2022【thi đấu karate】:Th