Wu Lei đã tham gia vào lễ kỷ niệm nâng cấp và yêu thích cả chân dung gia đình: Cảm ơn bạn đã cùng nhau hướng dẫn của bạn

Wu Lei đã tham gia vào lễ kỷ niệm nâng cấp và yêu thích cả bức chân dung gia đình: Cảm ơn bạn vì [hướng dẫn Sepak Bola] của bạn: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 10 tháng 5: Người Tây Ban Nha đã trở lại La Liga ngày hôm qua, và nhóm sau đó đã tổ chức một lễ kỷ niệm nâng cấp.Wu Lei đã đưa vợ và các con của mình tham gia, trùng với ngày của mẹ trong nước