Chiều nay 8/1, trực tiếp lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu V.League 2019

Chiều nay 8/1, trực tiếp lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu V.League 2019

Ngày hôm nay 8/1, công ty VPF sẽ nhóm họp với nhiều sự kiện quan trọng: Đại hội đồng cổ đông thường